Danimarka Vizesi için Gerekli Temel Evraklar

Danimarka vize başvurusunda, tüm vize başvurularında (turistik, ticari, eğitim vb.) talep edilen birkaç temel evrak bulunmaktadır. Bunlar:

 1. En az 6 ay geçerli pasaport (Çipsiz pasaport ise imzalanmış olması, pasaport alış tarihinin üzerinden 10 yıldan fazla geçmemesi ve en az 2 adet boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)
 2. Eski ve yeni tüm pasaportlarınızın fotokopisi: Bugüne kadar almış olduğunuz tüm pasaportların işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İşlem görmüş sayfalar, daha önce alınan tüm vizeler ve giriş çıkış damgasının bulunduğu tüm sayfalardır.)
 3. Danimarka Schengen vizesi başvuru formu: Formdaki bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Reşit olmayanların imzalarını yasal velileri atmalıdır (2 adet). Başvurulacak vize tipinin doğru seçilmesi büyük önem arzetmektedir. Vize tipini yanlış seçmeniz vize başvurunuzun tekrarlanmasına sebep olabilir.Vize tipiniz vizemanya.com danışmanınız tarafından değerlendirilip belirlenecektir.
 4. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Adres ve aile bilgilerini içeren)
 5. Kimlik fotokopisi (Ön ve arka yüzü eklenmelidir)
 6. Uçak rezervasyonu ve konaklama bilgileri (Belçika’da kalacağınız yerin adres ve iletişim bilgileri (Otel rezervasyonu veya arkadaşınızın adresi vb.)
 7. 2 adet fotoğraf (5×5 cm beyaz zeminli ve yüz hatlarınızı açıkça gösteren fotoğraf)

Not: 3. ve 6. maddeler vizemanya.com danışmanı tarafından hazırlanacaktır.

Turistik Vize

Danimarka’ya turist vizesi almak için gerekli evraklar iş durumunuza göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki bölümden durumunuza uygun olanı seçerek vize başvuru evraklarınızı hazırlayınız.

Temel Evraklar

 1. 10 yıldan eski olmayan Pasaport (içerisinde 2 adet boş vize sayfası olmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren ilave 3 ay daha  geçerlilik süresi bulunmalıdır)
 2. Almanya Schengen vize başvuru formu (Elle doldurulmuş, tarihli ve ıslak imzalı olmalıdır)
 3. 2 adet yeni biometrik fotoğraf (3,5×4,5 cm ölçülerinde, beyaz fon üzeri olmalı)
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 6.  Kişi yabancı uyruklu ise, en az 6 ay geçerli Türkiye ikamet ve çalışma izni fotokopisi
 7. Seyahat Sağlık Sigortası  (30.000 € teminatlı uluslararası geçerli poliçe seyahat başlangıç tarihinden bir gün önce başlayıp, bitiş tarihinden bir gün sonra sona ermelidir)*
 8. Uçak bileti ve otel rezervasyonları
 9.  Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 4.000 TL bakiyesi olan, ıslak imzalı, kaşeli banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş olmalı. Aile fertlerine sponsor olacak kişilerin banka hesap özetinde sponsor olacağı her kişi için ek olarak 4.000 TL daha bakiye bulundurması gerekmekte)
 10.  Ek gelir belgeleri (Tapu, araç ruhsatı, kira sözleşmesi fotokopileri vs.)
 11. Kişi serbest meslek sahibi veya bir şirkete danışmanlık hizmeti veriyorsa; noter onaylı iş sözleşmesi (Belge aslı olmalı)

*Uluslararası geçerli seyahat sağlık sigorta poliçelerinizi kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz. Sigorta işlemleriniz için vizemanya.com çağrı merkezini arayınız.

Not: 2., 7. ve 8. maddeler vizemanya.com danışmanı tarafından hazırlanacaktır.

Şirket Sahipleri ve Ortakları Danimarka Turistik Vizesi  Evrakları

Şirket sahipleri ve ortakları, Danimarka vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Son 3 aya ait hesap hareketlerini içeren banka hesap cüzdanlarının asılları (Hesap cüzdanı veremeyecekler hesap hareketlerini gösteren bankaya kaşeli ve imzalı bir belge almaları gerekir)
 2. Sahibi veya ortağı olduğunuz firmanın antetli kağıdına, seyahat başlangıç ve bitiş tarihini ve ziyaret amacınızı açıklayan ıslak imzalı ve kaşeli mektubun aslı
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. İmza Sirküleri fotokopisi
 5. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin örneği

Kamu Çalışanları için Danimarka Turistik Vizesi   Evrakları

Kamu çalışanları, Danimarka vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Çalışmakta olduğunuz kamu kurumunun antetli kağıdına, pozisyonunuzu, iş başlangıç tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi belirten ıslak imza ve kaşeli mektup (Aslı)
 2. Tapu ve Araç Ruhsatı ile kira gelirleri için kontrat fotokopisi (varsa)
 3. Son 3 ayı işlenmiş banka hesap cüzdanlarının asılları(Hesap cüzdanı aslını veremeyecek olanlar, banka tarafından kaşelenmiş ve imzlaanmış hesap hareketlerini içeren belge almalı)
 4. Çalıştığınız resmi kurumun kimlik kartı ve fotokopisi.

Öğrenciler için Danimarka Turistik Vizesi  Evrakları

Öğrenciler, Danimarka vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Yeni tarihli öğrenci belgesi
 2. Masrafları karşılayacak kişinin Anne-baba gibi kişilerin finansal ve mesleki belgeleri
 3. Okuldan alınacak izin yazısı (Okul devam etmekteyse)

Emekliler için Danimarka Turistik Vizesi Evrakları

Emekliler, Danimarka vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Emeklilik kartı fotokopisi ya da E-devlet’ten alınacak emeklilik tescil kaydı  belgesi
 2. Maaş aldığı bankadan son 3 aylık, kaşeli ve imzalı Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (İmzalayan görevlinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte)
 3. Şahsi banka hesap dökümü veya banka hesap cüzdanı (Son 3 aylık, en az 5.000TL bakiyeli, kaşeli ve imzalı, imza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi de eklenmeli)
 4. Kira gelirlerini gösteren belge örneği, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Mevcutsa)

Ev Hanımları için Danimarka Turistik Vizesi Evrakları

Ev hanımları, Danimarka vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Ailede geçimi sağlayan aile bireyine ait belgeler
 2. Evli ise evlilik cüzdanı kopyası

Reşit olmayanlar için Danimarka Turistik Vizesi  Evrakları

Reşit olmayan çocuklar, Danimarka vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Reşit olmayan çocuğun geçimini sağlayan aile bireyine ait belgeler (Çalışan ise yukarıda çalışan bölümünde belirtilen belgelerin aynısı hazırlanmalıdır)
 2. Reşit olmayan çocuk, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile seyahat edecekse her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname.
 3. Velayetle ilgili mahkeme kararı (Ebeveyn boşanmış ise)

Reşit olmayan çocuk öğrenci ise okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi (Eğitim dönemini ise izin belgesi)

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için Danimarka Vizesi Evrak Listesi

 1. Türkiye’de oturma ve çalışma müsaadesi
 2. Oturma müsaadesinin en az 6 ay geçerli olması, planlanan seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay daha geçerliliğinin devam etmesi

Ticari Vize

Danimarka Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Danimarka ticari vizesi için gereken evraklar büyük oranda Danimarka turistik vizesi için gereken evraklarla benzerlik göstermektedir. Bu evraklara, Danimarka ile ticari ilişkileri gösteren evraklar eklenmelidir.

 1. Davet eden şirket yetkilisi tarafından yazılan Ticari Vize Davetiyesi (Davet edilenin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, yakınlık derecesi, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve Danimarka’yı ne zaman terk edeceği gibi bilgiler yer almalı. Ayrıca, davet eden kişinin kimlik bilgileri, şirket pozisyonu, iletişim bilgisi, vatandaşlık statüsü belirtilmeli)

Danimarka ticari vize talebi ticari organizasyon veya fuar katılım amaçlı ise giriş bileti, giriş kartı ya da ticari organizasyonun bilgilerini gösteren belgeler.

Öğrenci Vizesi

Danimarka Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Danimarka öğrenci vizesi için yapılacak başvurularda hazırlanacak evraklar, turistik başvuru belgelerine benzerlik göstermektedir. Tek fark Danimarka’da  alınacak eğitimi belgeleyecek dokumanlardır. Turistik vize belgelerine ilaveten aşağıdaki evrakları da ekleyerek başvuru dosyanızı tamamlayabilirsiniz.

 1. Masrafları karşılayacak kişinin mali ve mesleki evrakları (Anne, baba gibi)
 2. Öğrenci belgesi (Okuduğu okuldan)

AB staj, araştırma veya eğitim programları için;

  • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı ve örneği
  • Başvuranın bir AB Programı kapsamında desteklendiğini gösterir Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından hazırlanmış mektup
  • Not dokümü (transkript) veya İngilizce yeterlilik belgesi
  • Sabıka kaydı
  • Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu