İspanya Vizesi

İspanya, kültürel zenginliği, renkli yaşamı, Madrid, Barselona, Valensiya, Kordoba, Granada ve Sevilla gibi tarihi- turistik şehirleriyle seyahatseverlerden oldukça fazla ilgi görmektedir. Schengen Birliği üyesi ülkelerden biri olan İspanya için vize almaya hak kazandıysanız İspanya’ya ulaştıktan sonra diğer Schengen ülkelerine de aynı vize ile seyahat etme imkanını elde edersiniz.

İspanya Schengen vize başvurusunun en önemli kısmı başvuru formunun eksiksiz ve doğru doldurulmasıdır. Bu formu sizin adınıza işinin ehli vizemanya.com danışmanınız dolduracaktır. Böylece yanlış veya eksik bilgilerle doldurulan form ile başvuru yapmanız nedeniyle vize sürecinizin uzaması gibi bir durum yaşamayacaksınız.

İspanya, vize başvuru işlemleri BLS International aracılığı ile yürütülmektedir. Vizemanya.com ekibi vize başvurunuz olumlu sonuçlanana kadar her aşamada size yardımcı olacaktır.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Temel Evraklar

İspanya vize başvurusunda, tüm vize başvurularında (turistik, ticari, eğitim) talep edilen birkaç temel evrak bulunmaktadır. Bunlar;

 1. En az 6 ay geçerli pasaport (Çipsiz pasaport ise imzalanmış olması, pasaport alış tarihinin üzerinden 10 yıldan fazla geçmemesi ve en az 2 adet boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)
 2. 2 adet fotoğraf (5×5 cm beyaz zeminli ve yüz hatlarınızı açıkça gösteren fotoğraf)
 3. Eski ve yeni tüm pasaportlarınızın fotokopisi: Bugüne kadar almış olduğunuz tüm pasaportların işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İşlem görmüş sayfalar, giriş çıkış damgasının ve daha önce alınan vizelerin bulunduğu tüm sayfalardır.)
 4. İspanya Schengen vizesi başvuru formu: Formdaki bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Reşit olmayanların imzalarını yasal velileri atmalıdır (2 adet). Başvurulacak vize tipinin doğru seçilmesi büyük önem arzetmektedir. Vize tipini yanlış seçmeniz vize başvurunuzun tekrarlanmasına sebep olabilir.Vize tipiniz com danışmanınız tarafından değerlendirilip belirlenecektir.
 5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Adres ve aile bilgilerini içeren)
 6. Kimlik fotokopisi (Ön ve arka yüzü eklenmelidir)
 7. Uçak rezervasyonu ve konaklama bilgileri (İspanya’da kalacağınız yerin adres ve iletişim bilgileri (Otel rezervasyonu veya arkadaşınızın adresi vb.)
 8. Mesleki belgeler
 9. Mali durumu gösterir belgeler. Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını da gösteren bu belgeler aşağıda sıralanmıştır.
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı, gayrimenkul kira gelirleri vb.
 • Başvuru sahibinin İspanya’da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılayacak tutarı gösteren bir banka hesabı
 • Bankadan temin edilmiş kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren şahıs veya şirket hesap dökümü
 • Mevcutsa Türkiye’deki veya Avrupa’daki gayrimenkul belgelerinin örnekleri (tapu, ruhsat vb. kopyaları)

Not: 4. ve 7. maddeler vizemanya.com danışmanı tarafından hazırlanacaktır.

Turistik Vize

İspanya turistik vizesi için istenen evraklar iş durumunuza göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki bölümlerden durumunuza uygun olanı seçip vize başvuru evraklarınızı hazırlayınız.

Özel Sektör Çalışanları için İspanya Turistik Vizesi Evrakları

Özel sektör çalışanları, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının asılları (Mevcut Bakiyeyi ve Hesap Hareketlerini gösteren)
 2. Son 3 aya ait kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordroları
 3. SGK İşe Giriş Bildirgesi
 4. SGK(4a) Hizmet Dökümü (E-devlet’ten alınabilir)
 5. Vize talep mektubu (Çalışmış olduğunuz firmanın antetli kağıdına, çalışmakta olduğunuz pozisyonu, aylık maaşınızı ve seyahat amacınızı içeren, şirkette imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş mektup)
 6. Çalışılan şirketin güncel imza sirküleri fotokopisi
 7. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi
 8. Çalışılan şirketin Vergi Levhası kopyası
 9. Çalışılan şirketin Ticaret Sicil Gazetesi kopyası

Şirket Sahipleri ve Ortakları için İspanya Turistik Vizesi  Evrakları

Şirket sahipleri ve ortakları, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Son 3 aya ait hesap hareketlerini içeren banka hesap cüzdanlarının asılları (Hesap cüzdanı veremeyeceklerin banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş hesap hareketlerini gösteren bir belge almaları gerekir)
 2. Sahibi veya ortağı olduğunuz firmanın antetli kağıdına, seyahat başlangıç ve bitiş tarihini ve ziyaret amacınızı açıklayan ıslak imzalı ve kaşeli mektubun aslı
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. İmza Sirküleri fotokopisi
 5. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesİ
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin örneği

Kamu Çalışanları için İspanya Turistik Vizesi   Evrakları

Kamu çalışanları, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Çalışmakta olduğunuz kamu kurumunun antetli kağıdına, pozisyonunuzu, işe başlama tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi belirten ıslak imza ve kaşeli mektup (Aslı)
 2. Tapu ve Araç Ruhsatı ile kira gelirleri için kontrat fotokopisi (varsa)
 3. Son 3 ayı işlenmiş banka hesap cüzdanlarının asılları(Hesap cüzdanı aslını veremeyecek olanlar,  banka tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış hesap hareketlerini içeren belge almalı)
 4. Çalıştığınız resmi kurumun kimlik kartı ve fotokopisi.

Öğrenciler için İspanya Turistik Vizesi  Evrakları

Öğrenciler, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Yeni tarihli öğrenci belgesi
 2. Masrafları karşılayacak kişinin (Anne-baba gibi) finansal ve mesleki belgeleri
 3. Okuldan alınacak izin yazısı (Okul devam etmekteyse)

Emekliler için İspanya Turistik Vizesi Evrakları

Emekliler, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Emeklilik kartı fotokopisi ya da E-devlet’ten alınacak emeklilik tescil kaydı belgesi
 1. Maaş aldığı bankadan son 3 aylık, kaşeli ve imzalı Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (İmzalayan görevlinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte)
 2. Şahsi banka hesap dökümü veya banka hesap cüzdanı (Son 3 aylık, en az 5000TL bakiyeli, kaşeli ve imzalı, imza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi de eklenmeli)
 3. Kira gelirlerini gösteren belge örneği, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Mevcutsa)

Ev Hanımları için İspanya Turistik Vizesi Evrakları

Ev hanımları, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Ailede geçimi sağlayan aile bireyine ait belgeler
 2. Evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi

Reşit olmayanlar için İspanya Turistik Vizesi  Evrakları

Reşit olmayan çocuklar, İspanya vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Reşit olmayan çocuğun geçimini sağlayan aile bireyine ait belgeler (çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde belirtilen belgelerin aynısı hazırlanmalıdır)
 1. Reşit olmayan çocuk, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile seyahat edecekse her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname.
 1. Velayetle ilgili mahkeme kararı (Ebeveyn boşanmış ise)
 2. Reşit olmayan çocuk öğrenci ise okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi (Eğitim dönemi ise izin belgesi)

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için İspanya Vizesi Evrak Listesi

 1. Türkiye’de oturum ve çalışma müsaadesi
 2. Oturum müsaadesinin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay daha geçerliliğinin devam etmesi

Ticari Vize

İspanya Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İspanya ticari vizesi için gereken evraklar büyük oranda İspanya turistik vizesi için gereken evraklarla benzerlik göstermektedir. Bu evraklara, İspanya ile ticari ilişkileri gösteren evraklar eklenmelidir.

 1. Davet eden şirket yetkilisi tarafından yazılan Ticari Vize Davetiyesi (Davet edilenin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, yakınlık derecesi, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve İspanya’yı ne zaman terk edeceği gibi bilgiler yer almalı. Ayrıca, davet eden kişinin kimlik bilgileri, şirket pozisyonu, iletişim bilgisi, vatandaşlık statüsü belirtilmeli)
 2. İspanya ticari vize talebi ticari organİzasyon veya fuar katılım amaçlı ise giriş bileti, giriş kartı ya da ticari organizasyonun bilgilerini gösteren belgeler