Macaristan Vizesi

Schengen Birliği üyesi ülkelerden biri olan Macaristan için vize almaya hak kazandıysanız Macaristan’a ulaştıktan sonra diğer Schengen ülkelerine de aynı vize ile seyahat etme imkanını elde edersiniz.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ülkede UNESCO Dünya Mirası’nın koruma altına aldığı pek çok alan vardır. Dünyanın en büyük ikinci termal gölü Heviz, Orta Avrupa’nın en büyük gölü Balaton ve Avrupa’nın en geniş yeşil düzlüğü Hortobagy gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Macaristan, kültür turizmi kapsamında Avrupa’da en fazla ziyaretçi alan ülkelerden biridir.

Macaristan Schengen vize başvuru formunun eksiksiz ve doğru doldurulması önem arzetmektedir. Bu formu sizin adınıza vizemanya.com danışmanınız dolduracak ve yanlış veya eksik form ile başvuru nedeniyle vize sürecinin uzaması gibi olumsuz bir durumla karşılaşmanızın önüne geçilmiş olacaktır.

Macaristan vize işlemleri yetkili AS Visa Solutions aracılığı ile Ankara ve İstanbul’da yapılmakta olup, başvuru yerine göre Macaristan Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu tarafından değerlendirilmektedir. Vizemanya.com ekibi vize başvurusu olumlu bir şekilde sonuçlanana kadar her aşamada size yardımcı olacaktır.

Macaristan Vizesi İçin Gerekli Temel Evraklar

Macaristan vize başvurusunda, tüm vize başvurularında (turistik, ticari, eğitim) talep edilen birkaç temel evrak bulunmaktadır. Bunlar:

 1. En az 6 ay geçerli pasaport (Çipsiz pasaport ise imzalanmış olması, pasaport alış tarihinin üzerinden 10 yıldan fazla geçmemesi ve en az 2 adet boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.)
 2. 2 adet fotoğraf (5×5 cm beyaz zeminli ve yüz hatlarınızı açıkça gösteren fotoğraf)
 3. Eski ve yeni tüm pasaportlarınızın fotokopisi: Bugüne kadar almış olduğunuz tüm pasaportların işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İşlem görmüş sayfalar, giriş çıkış damgasının ve daha önce alınan vizelerin bulunduğu tüm sayfalardır.)
 4. Macarsitan Schengen vizesi başvuru formu: Formdaki bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Reşit olmayanların imzalarını yasal velileri atmalıdır (2 adet). Başvurulacak vize tipinin doğru seçilmesi büyük önem arzetmektedir. Vize tipini yanlış seçmeniz vize başvurunuzun tekrarlanmasına sebep olabilir.Vize tipiniz com danışmanınız tarafından değerlendirilip belirlenecektir.
 5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Adres ve aile bilgilerini içeren)
 6. Kimlik fotokopisi (Ön ve arka yüzü eklenmelidir)
 7. Uçak rezervasyonu ve konaklama bilgileri (Macaristan’da kalacağınız yerin adres ve iletişim bilgileri (Otel rezervasyonu veya arkadaşınızın adresi vb.)

Not: 4. ve 7. maddeler Vizemhazir.com danışmanı tarafından hazırlanacaktır.

Turistik Vize

Macaristan turistik vizesi için istenen evraklar iş durumunuza göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki bölümlerden durumunuza uygun olanı seçip vize başvuru evraklarınızı hazırlayınız.

Özel Sektör Çalışanları için Macaristan Turistik Vizesi Evrakları

Özel sektör çalışanları, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının asılları (Mevcut Bakiyeyi ve Hesap Hareketlerini gösteren)
 2. Son 3 aya ait kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordroları
 3. SGK İşe Giriş Bildirgesi
 4. SGK(4a) Hizmet Dökümü (E-devlet’ten alınabilir)
 5. Vize talep mektubu (Çalışmış olduğunuz firmanın antetli kağıdına, çalışmakta olduğunuz pozisyonu, aylık maaşınızı ve seyahat amacınızı içeren, şirkette imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş mektup)
 6. Çalışılan şirketin güncel imza sirküleri fotokopisi
 7. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi
 8. Çalışılan şirketin Vergi Levhası kopyası
 9. Çalışılan şirketin Ticaret Sicil Gazetesi kopyası

Şirket Sahipleri ve Ortakları için Macaristan Turistik Vizesi  Evrakları

Şirket sahipleri ve ortakları, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Son 3 aya ait hesap hareketlerini içeren banka hesap cüzdanlarının asılları (Hesap cüzdanı veremeyeceklerin, banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş hesap hareketlerini gösteren bir belge alması gerekir)
 2. Sahibi veya ortağı olduğunuz firmanın antetli kağıdına, seyahat başlangıç ve bitiş tarihini ve ziyaret amacınızı açıklayan ıslak imzalı ve kaşeli mektubun aslı
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. İmza Sirküleri fotokopisi
 5. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin örneği

Kamu Çalışanları için Macaristan Turistik Vizesi   Evrakları

Kamu çalışanları, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Çalışmakta olduğunuz kamu kurumunun antetli kağıdına, pozisyonunuzu, iş başlangıç tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi belirten ıslak imza ve kaşeli mektup (Aslı)
 2. Tapu ve Araç Ruhsatı ile kira gelirleri için kontrat fotokopisi (varsa)
 3. Son 3 ayı işlenmiş banka hesap cüzdanlarının asılları (Hesap cüzdanı aslını veremeyecek olanlar, banka tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış hesap hareketlerini içeren belge almalı)
 4. Çalıştığınız resmi kurumun kimlik kartı ve fotokopisi

Öğrenciler için Macaristan Turistik Vizesi  Evrakları

Öğrenciler, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Yeni tarihli öğrenci belgesi
 2. Masrafları karşılayacak kişinin (anne-baba gibi) finansal ve mesleki belgeleri
 3. Okuldan alınacak izin yazısı (Okul devam etmekteyse)

Emekliler için Macaristan Turistik Vizesi Evrakları

Emekliler, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Emeklilik kartı fotokopisi ya da E-devlet’ten alınacak emeklilik tescil kaydı  belgesi
 2. Şahsi banka hesap dökümü veya banka hesap cüzdanı (Son 3 aylık, en az 5.000TL bakiyeli, kaşeli ve imzalı, imza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi de eklenmeli)
 3. Maaş aldığı bankadan son 3 aylık, kaşeli ve imzalı Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (İmzalayan görevlinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte)
 4. Kira gelirlerini gösteren belge örneği, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Mevcutsa)

Ev Hanımları için Macaristan Turistik Vizesi Evrakları

Ev hanımları, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Ailede geçimi sağlayan aile bireyine ait belgeler
 2. Evli ise evlilik cüzdanı kopyası

Reşit olmayanlar için Macaristan Turistik Vizesi  Evrakları

Reşit olmayan çocuklar, Macaristan vizesine başvuru için daha önce belirtilen temel evraklara ilaveten aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır.

 1. Reşit olmayan çocuğun geçimini sağlayan aile bireyine ait belgeler (çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde belirtilen belgelerin aynısı hazırlanmalıdır)
 2. Reşit olmayan çocuk, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile seyahat edecekse her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname.
 3. Velayetle ilgili mahkeme kararı (Ebeveyn boşanmış ise)
 4. Reşit olmayan çocuk öğrenci ise okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi (Eğitim dönemi ise izin belgesi)

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için Macaristan Vizesi Evrak Listesi

 1. Türkiye’de oturum ve çalışma müsaadesi
 2. Oturum müsaadesinin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay daha geçerliliğinin devam etmesi

Ticari Vize

Macaristan Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Macaristan ticari vizesi için gereken evraklar büyük oranda Macaristan turistik vizesi için gereken evraklarla benzerlik göstermektedir. Bu evraklara, Macaristan ile ticari ilişkileri gösteren evraklar eklenmelidir.

 1. Davet eden şirket yetkilisi tarafından yazılan Ticari Vize Davetiyesi (Davet edilenin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, yakınlık derecesi, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve Macaristan’ı ne zaman terk edeceği gibi bilgiler yer almalı. Ayrıca, davet eden kişinin kimlik bilgileri, şirket pozisyonu, iletişim bilgisi, vatandaşlık statüsü belirtilmeli)
 2. Macaristan ticari vize talebi ticari organizasyon veya fuar katılım amaçlı ise giriş bileti, giriş kartı ya da ticari organizasyonun bilgilerini gösteren belgeler